یکی از بزرگترین مشکلات مردم در ایران، بالا بودن مصرف بی رویه انرژی سیستم سرمایشی، گرمایشی، و روشنایی است. این معضل از طرفی منجر به افزایش هزینه های تولید انرژی می شود و از طرف دیگر رفع این مشکل، غالبا نیاز به روش های پرهزینه برای بالا بردن راندمان مصرف انرژی دارد. از سوی دیگر، این مشکل برای دولت، پیچیدگی مدیریت منابع انرژی را در بر دارد. این اتفاق با افزایش جمعیت نمود بیشتری پیدا کرده و همچنین محدودیت منابع انرژی اهمیت بررسی سریع تر این مشکل را دوچندان می کند.

بزرگترین هزینه انرژی خانه‌ها : اختصاص بیش از 50 درصد از مصرف انرژی یک ساختمان به سیستم‌های گرمایش/سرمایش و تهویه مطبوع (HVAC)

سدنا دو راه حل اساسی برای رسیدن به 20% مصرف کمتر در سیستم­های گرمایشی و سرمایشی اندیشیده است. راه اول استفاده از سناریو های مختلف در عملکرد محصولات است. قابلیت برنامه ریزی 24 ساعته محصولات سدنا باعث کاهش چشمگیر مصرف انرژی به دلیل اختلاف دمایی و روشنایی در طول شبانه روز می شود.  راه حل دوم برای کاهش هزینه، مصرف بررسی و تحلیل دقیق میزان مصرف ماهیانه و سالیانه است. با اضافه شدن قابلیت هوشمندی به کنترل کننده های مصرف نور و انرژی، شما خواهید توانست بهینه ترین میزان مصرف انرژی را در کنار داشتن شرایط دمایی و روشنایی مناسب در محیط داشته باشید.

طبق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ایران که به موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی می پردازد، محدوده آسایش در یک ساختمان، شرایط حرارتی و رطوبتی ای است که در آن حدود هشتاد درصد ساکنین یا استفاده کنندگان احساس آسایش می کنند. از طرف دیگر فاکتورهایی مانند روزدرجه گرمایش و روزدرجه سرمایش که تعریف آنها در زیر آمده است، دو پارامتر مهم در کنترل دمای یک محیط است. در مجموع یک سیستم گرمایشی و سرمایشی مطلوب، سیستمی است که بتواند بین دو پارامتر روزدرجه گرمایش و محدوده آسایش در فصل سرما، و روزدرجه سرمایش و محدوده آسایش در فصل گرما، مصالحه برقرار کند، به گونه ای که مصرف انرژی در حالت بهینه باشد.

مطابق این سند، میزان صرفه جویی لازم در مصرف انرژی در ساختمان ها را عوامل اصلی از جمله نوع کاربری ساختمان، گونه بندی جغرافیایی، سطح زیربنای مفید ساختمان، شهر محل استقرار ساختمان، و گونه بندی ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی تعیین می کنند.  طراحی محصولات کنترلر سرمایشی-گرمایشی سدنا به گونه ای صورت گرفته است که موارد فوق با قابلیت های برنامه ریزی بیست و چهارساعته برای تمام طول سال در آن در نظر گرفته شده است و در عین تامین شرایط دمایی مطلوب، بهینه بودن مصرف انرژی را نیز تضمین می کند.

در این قانون هم چنین برای کنترل مصرف انرژی از طریق سیستم های روشنایی فضاهای ساختمان نیز مقرراتی در نظر گرفته شده است. توجه به سیستم های کاهش میزان روشنایی، بهره مندی فضاها از نور طبیعی، کنترل خاموش کردن روشنایی و ... از مواردی است که گروه سدنا را بر آن داشت تا قابلیت هوشمندی نسبت به نور محیط، زمان، آموزش پذیری، و قابلیت برنامه ریزی بیست و چهارساعته برای کل طول سال را در محصولات کنترلر روشنایی خود مورد توجه قرار دهد. در نتیجه از طریق کنترل ساده دما و روشنایی در ساختمان ها با توجه به محدوده مقررات، به راحتی می توان مصرف انرژی مصرفی این دو مجموعه را تا چند ده درصد کاهش داد.

روز درجه گرمایش

واحدی بر اساس دما و زمان، که برای برآورد مصرف انرژی و تعیین بار گرمایشی یک ساختمان در اوقات سرد سال به کار می رود. روز درجه گرمایش برابر است با مجموع اختلاف دمای متوسط روزانه نسبت به 18 درجه سانتیگراد مربوط به دوره ای از سال که دمای متوسط روزانه از 18 درجه سانتیگراد پائین تر است

 

روز درجه سرمایش

واحدی بر اساس دما و زمان، که برای برآورد مصرف انرژی و تعیین بار سرمایش یک ساختمان در اوقات گرم سال به کار می رود. روز درجه سرمایش برابر است با مجموع اختلاف دمای متوسط روزانه نسبتبه 21 درجه سانتیگراد مربوط به دوره ای از سال که دمای متوسط روزانه از 21 درجه سانتیگراد بالاتر است.