• دریافت گواهی استاندارد از مرکز استاندارد ایران
  • گواهی CE اصل اروپا برای محصول ترموستات
  • ثبت اختراع و ثبت طرح صنعتی برای انواع محصولات شرکت سدنا
  • دریافت گواهی "20 شرکت فناوری برتر سال 2019" در سال 1398 طی شرکت در نمایشگاهی در کشور چین با حضور رقبایی از کشورهای ژاپن، تایوان، کره، اسپانیا، چین و ... 
  • دریافت لوح واحد تولیدی برتر در سال 1398
  • دریافت لوح حمایت از حقوق مصرف کننده در سال 1398