در آبان ماه 1400 جناب آقای دکتر وحدت، معاون محترم صندوق نوآوری و شکوفایی بازدیدی از خط تولید شرکت سدنا داشتند و توضیحاتی در خصوص توسعه محصولات مانند درایو موتورهای BLDC، تبلت، انواع ترموستات و کلیدهای کولر آبی، و همچنین برنامه های آتی شرکت برای ایشان و هیئت محترم همراه ارائه شد.