سدنا در پاییز سال 1399 در بزرگترین نمایشگاه فناوری خاورمیانه GTEX2020 در شهر دوبی حضور پیدا کرد. طی رقابت Future Stars 2020 این شرکت موفق شد جزو 70 استارتاپ برتر از میان 700 رقیب بین‌المللی، و یکی از پنج استارتاپ برتر از بین 20 شرکت ایرانی در نمایشگاه قرار گیرد. همچنین انواع مذاکرات با سایر شرکت‌ها جهت تبادل فناوری و دانش صورت گرفت.