پیرو قراردادی مابین گروه صنعتی و دانش بنیان سدنا و موسسه بیمه سامان، از این پس تمام محصولات تولیدی این شرکت از جمله تبلت دانش‌آموزی سدنا، توسط بیمه مذکور بیمه خواهند شد.
شرکت سدنا به کیفیت محصولات خود باور دارد و پیرو مذاکره با بیمه سامان، تمام محصولات به مدت یکسال تحت پوشش این بیمه قراردارند.
در عصر دیجیتال، کاربرد فزاینده ابزار دیجیتال مانند تبلت در کنار قیمت بالای آن، نیاز به بیمه شدن برای پوشش مالی خسارت‌های احتمالی دو چندان می‌شود. شرکت سدنا نیز بر این مهم تأکید داشته و لذا تبلت‌های تولیدی خود را نیز تحت پوشش بیمه قرار داده است.
این بیمه از زمان خرید و یکساله بوده و کارت بیمه و شرایط آن در داخل جعبه محصولات موجود هستند.