این بازدید در راستای حمایت و سرمایه گذاری موسسه بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از شرکت های دانش بنیان، و جهت افزایش اشتغالزایی بنگاه های اقتصادی در کشور انجام گرفت.


روز پنج شنبه 20 خرداد ماه ۱۴۰۰جناب آقای دکتر مدنی مدیرعامل محترم بنیاد برکت به همراه هیئت همراه بازدیدی از خط تولید شرکت سدنا انجام دادند. در این بازدید علاوه بر معرفی گروه صنعتی و دانش بنیان سدنا و محصولات و نحوه تولید آن ها، از محصول جدید گروه مراقبت خانگی این شرکت، با عنوان دستگاه اکسیژن ساز سدنا نیز رونمایی شد.