اپلیکیشن سانتیگراد (Centigrade)

یکی از ابزارهای کنترلی در شبکه‌های هوشمند استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه می‌باشد. در این راستا شرکت سدنا اپلیکیشن سانتیگراد را برای کنترل ترموستات ولکان طراحی و تولید کرده است.

استفاده از این اپلیکیشن ساده بوده و تجربه‌ی هیجان‌انگیزی را با استفاده از آن در پی دارد.

در طراحی سانتیگراد سعی شده است تا جای ممکن از علائم و نشانه‌های گرافیکی موجود در رابط کاربریِ ترموستاتِ ولکان استفاده شود تا برای کاربران تجربه‌ای آشنا را بسازد. با استفاده از اپلیکیشن می‌توان همزمان چند ترموستات در نقاط مختلف خانه را رصد و برنامه‌ریزی کرد.