کليدهای محافظت از جان و قطع دو قطب RCCB Switches Series

کلید محافظ نشتی جریان یا کلید محافظ جان (Residual Current Circuit Breaker یا اختصاراً RCCB) در هنگام وقوع جریان نشتی در سیستمهای الکتریکی خانگی یا صنعتی باعث قطع جریان برق می شود و از بروز خطرات احتمالی جلوگیری میکند.

با انتخاب درست و با استفاده از کلیدهای محافظ نشتی جریان یا کلید محافظ جان می توان از وقوع حوادث برق گرفتگی و آتش سوزی جلوگیری کرد.

مکانیزم عملکرد کلید محافظ جان SEDNA ELECTRIC، محاسبه اختلاف جریان رفت و برگشتی یا Residual Current Detector RCD در مدار است که اگر این اختلاف از مقدار 30 میلی آمپر و بیشتر از 300 میلی ثانیه تجاوز کند، بلافاصله دستور قطع دو قطب توسط کلید محافظ جان صادر می شود.

این محصول مطابق با استاندارد ISIRI6700-1 و IEC61008-1 طراحی و تولید شده است. ویژگی هایی نظیر تایمر روشن و خاموشی، عملکرد ترموستاتیک و دستگاه کنترل از راه دور رادیویی نقاط متمایز کننده محصول فوق است، که متناسب نیاز مشتری به آن اضافه می گردد.