گواهینامه ها

استاندارد ISO 9001 نسخه 2008:

استاندارد ISO 9001 بیان کننده مبانی سیستم مدیریت کیفیت است. بر اساس قوانین و قواعد ساکن بر این استاندارد، در صورتی که سازمان یا شرکتی موفق به کسب گواهینامه استاندارد شود، خود به خود از مزایای برقراری این استاندارد بر عملکردهای خود بهره می گیرد.

برقراری حس اطمینان در میان مشتریان
کنترل بیشتر و منضبط بر فرآیندهای سازمان
ارتقا روابط درون سازمانی
اصلاح خطاها و پیشگیری از آن ها
افزایش بهره وری از سیستم
شناخت مسیرهای ممکن برای بهبود انجام فرآیندها
جلوگیری از چندباره کاری ها و اتلاف زمان و هزینه
رضایت مشتری و کاهش شکایات و ...

استاندارد ISO 10002 نسخه 2004:

ISO 10002 چارچوبی بین المللی برای مدیریت و برنامه ریزی در جهت رضایت مندی مشتریان است. استاندارد ISO 10002 کلیاتی را در ارتباط با موارد ذیل ارائه می کند:

تشخیص و ردیابی نیازها و انتظارات مشتریان ناراضی
ایجاد یک فرآیند برای نحوه رسیدگی به شکایات
تجزیه و تحلیل و ارزیابی شکایات به منظور بهبود کالا وخدمات مورد نیاز
ممیزی فرایند رسیدگی به شکایت مشتریان
کنترل اثربخشی اقدامات انجام شده